top of page
825.jpg

ONROERENDE VOORHEFFING 
VOOR GEBOUWEN

In België is elke houder van een zakelijk recht op een onroerend goed onderworpen aan de roerende voorheffing. Deze belasting, die door de administratie wordt berekend, vormt vaak een aanzienlijke kostenpost voor een onderneming. Hoewel ze vaak onbenut blijven, bestaan er talrijke mogelijkheden om die Onroerende voorheffing te verlagen.

Bij REAL ASSIST maken we gebruik van deze mogelijkheden om uw Belastbare grondslag te verlagen. 

De belangrijkste fasen:  

  1. Een audit van uw onroerend goed

  2. Een initiële raming van uw kadastraal inkomen   

  3. Opstellen en versturen van uw kadastrale aangifte naar de administratie

  4. Controle van het nieuwe kadastrale inkomen   

Waarom voor REAL ASSIST kiezen? 

Dankzij onze jarenlange ervaring in de sector kan REAL ASSIST u het volgende bieden:

  • Een deskundig team

  • Een door de administratie goedgekeurde optimalisatiemethode

  • Toepassing van doelmatige en nuttige hulpmiddelen voor uw toekomstige, jaarlijkse aangiftes

Wij nemen ook de nodige stappen om een herziening te verkrijgen in geval van schade, sloop, bestemmingsverandering, ingrijpende veranderingen aan uw gebouwen, enz.

Wenst u meer informatie?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, ons team beantwoordt graag al uw vragen!

bottom of page